Intuïtief Creatief Coach :

Intuïtief Coachen is een optelsom van 20 jaar ervaring waarin ik jou tools en inzichten aanreik om je verder te helpen op jouw weg in combinatie met mijn mediamieke talenten.

'Iedereen is in staat om lijnen en kleuren op papier te zetten en op die manier de sluiers van het onbewuste zichtbaar te maken. Begeleiding via creatieve tools is het kanaal van groei en transformatie die je de weg toont .' Witte Lotus Medium'

Na vele jaren mensen begeleiden via reading en healing, heeft de ervaring mij geleerd om een stap verder te gaan in het actief begeleiden en ondersteunen van mensen op hun persoonlijke weg. Soms beseffen we wel dingen over onszelf en onze leefwereld, maar blijven we bvb vastzitten op blinde vlekken, schaduwstukken of anderen thema's die er voor zorgen dat we precies in een vicieuse cirkel blijven draaien.  Dat is uiteraard niet de bedoeling en ook jij en iedereen heeft het recht op een kwaliteitsvol leven waar geluk en vreugde vrij stroomt.  

Via Intuïtief Creatief Coachen begeleid ik jou individueel via gesprek, vormen en kleuren, want intuïtief vormgeven vertelt heel wat over wat er bij jou op bewust en onbewust niveau meespeelt. Ondanks het thema soms intens kan zijn gaan we tijdens een sessie op een lichte, speelse manier op ontdekking. Er mag zeker gelachen worden.

Vragen die gesteld worden zijn:

'Ik ben helemaal niet creatief, kan dit dan iets voor mij betekenen?' =  ja, want de focus ligt op persoonlijke groei en ontwikkeling, het creatieve is hier het hulpmiddel er naartoe.

'Ik kan niet mooi tekenen of schilderen'= geen probleem, dat is ook niet gewenst, enkel een open mind en de wens om te werken aan jezelf.

 

 De focus ligt niet zo zeer op 'creatief zijn', maar op 'authentiek' zijn.

De innerlijke wereld wordt zichtbaar gemaakt via kleuren en lijnen. Het gaat uiteraard om veel meer dan creatief bezig zijn op zich. Het gaat voornamelijk op het waarnemen en ontdekken van jezelf,  wie jij in wezen echt bent. Via een creatieve uiting, hoe eenvoudig dit ook kan zijn, kom je meer te weten over jezelf. Deze inzichten en bewustwordingen neem je mee in je dagelijkse leven en je verdere toekomst.

Het gaat onder andere om:

- jezelf beter leren kennen

- komaf maken met valkuilen, eigenwaarde

- zelfacceptatie, patronen doorbreken

- nieuwe inzichten verwerven

- tot je essentie komen en van daaruit durven leven

- terug kunnen ontspannen en genieten,…

Dit vereist totaal geen artistieke vaardigheden, enkel de wens om te willen groeien en actief deel te nemen aan jouw persoonlijke traject. Door te werken met vormen en kleuren kan het oude een uitweg vinden en komen op een positieve, speelse manier nieuwe inzichten tot stand!

Mijn mediamieke aanleg is een extra troef waarbij ik jouw energie goed aanvoel en ik vlot de kernpatronen of struikelblokken doorkrijg. Daardoor kunnen we samen doelgericht deze thema's gaan aanpakken. Er wordt steeds gestart met een verkennend gesprek om dan in een volgende sessie(s) dieper in te gaan op een volgende laag die zich aandient, met aansluitend healing geïntegreerd.

Als cliënt ben je bereid om: 

- zich te verdiepen in het Intuïtief Creatief samenwerken

- om vanuit een commitment te werken

- om verschillende creatieve tools te gebruiken

- je open te stellen in jouw persoonlijk proces

- je aan de gemaakte afspraken te houden

 

Dit alles is mogelijk in individuele sessies via een Groeitraject , voorafgaand te starten met een verkennende sessie.

Je kan ook kiezen om deel te nemen via groepsworkshops, want de groepsdynamiek kan jou een grote extra geven die je net op dat  moment of in deze levensfase nodig hebt en het is vooral ook leuk om samen intuïtief creatief bezig te zijn met gelijkgestemden. Ook in groep ontvang je begeleiding.  Er zullen regelmatig workshops georganiseerd worden. Hou de agenda in de gaten voor straks meer nieuws! Workshops

 

Intuïtief creatieve uitingen helpen je niet alleen om los te komen, het zijn instrumenten om je geestelijke vermogens te laten ontwaken.

 

Deze Intuïtief Creatief  Coaching kan ook een mooie ondersteunende aanvulling zijn voor wie in pyschotherapeutische begeleiding is of een andere vorm van therapie. Het vormt onder andere een positieve uitlaatklep die helpt bij verwerking. 

Voor meer info of het maken van een afspraak kan je mij contacteren via info@wittelotusmedium.be of +32 486/485789.