Boodschappen van Maria Magdalena, Godin Isis, Joshua

 

Wie mij al een tijdje kent, weet dat ik een intense connectie heb met Godin Isis, Maria Magdalena en Joshua. 

In verschillende fasen in mijn leven kwam elk van hen tot mij. Ze begeleiden mij op persoonlijk vlak, ook tijdens mijn werk. Elk van hen hebben een bijzondere bijdrage voor mij die in beide richtingen werkt.

 

De Aarde en zijn bewoners zijn in volle verandering. Waar het patriarchaat vele eeuwen de leiding nam over deze planeet en tot op heden regeert vanuit macht en ego, is de veranderende energie steeds meer voelbaar. De energie van het patriarchaat werkt niet meer, oude systemen zorgen voor hinder en remmingen en vragen om herzien te worden. De energie van de planeet is aan het veranderen waarbij we terug naar De Bron gaan, de oer-essentie die ontstaan is vanuit de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie werd vele eeuwen verstoten en verbannen om macht en eerzucht van kerkelijke instituten wereldwijd. De vrouwelijke energie of matriarchaat zoals deze ook genoemd wordt, wordt heden ten dage over de hele wereld nog steeds zwaar onderdrukt en als minderwaardig of ondergeschikt bestempeld. Nochtans toen het matriarchaat heerste, lang voordat de kerkelijke instituten ooit hun plaats innamen, was er vrede, gelijkwaardigheid en harmonie.

Het huidige systeem van het patriarchaat is niet meer te dragen, mensen gaan gebukt onder de zwaarte van de maatschappij en haar verwachtingen, geraken steeds meer verder verwijderd van zichzelf en zijn burn-out door te hoge werkdruk, geen tijd meer voor het gezin en verliezen hun gezondheid en algemeen welzijn in de vele 'moetens'. Vandaar uit komt er steeds meer besef dat een andere aanpak nodig is. Veel mensen beseffen het bewust en onbewust en voelen ook de noodzaak om terug te gaan naar de vrouwelijke energie van zorg, liefde, gelijkwaardigheid en harmonie waar vrede heerst en er overvloed is voor iedereen op deze planeet. 

Van daaruit komt de vraag van Maria Magdalena, Godin Isis, Joshua om deze boodschappen vanuit liefde en verbinding te channelen en te delen met jou als lezer(es) om inzicht, moed en vertrouwen te geven. Deze boodschappen komen door om onwillekeurige momenten en kan je hier lezen of op mijn Facebookpagina. 

 

11 december 2020: Boodschap Maria Magdalena, Godin Isis en Joshua

Maria Magdalena daalde neer tijdens mijn meditatie en channelde mij de boodschap van hoop en liefde.

Maria Magdalena vraagt mij om de boodschap door te geven dat we terug Liefde nodig hebben op deze planeet. Herstel van de hartsverbinding en vereniging tussen mens en dier door de energie van Atlantis en Lemurië, om lichtfrequentie te verspreiden onder de mensen en de planeet voor de zuivere, pure intentie van Liefde en Kracht. De tijd is gekomen om te veranderen van frequentie. Een opwaardering van de mensheid terug naar de Ziel, naar de essentie via de cellen herprogrammeren met de frequentie van Liefde, warmte, menselijkheid. Maria Magdalena vraagt om ons te durven verbinden met de ander en ons hart te durven openstellen voor de goedheid, dat het veilig en ok is om alle kwade emoties die we in ons dragen te laten wegvloeien. En dat wij ons hart mogen vullen met de energie en de frequentie van Liefde die wij nodig hebben. Iedereen is verbonden met De Bron van Licht en zal er ook terug naartoe keren na dit Aardse leven. Veel mensen zijn nu in de war en worden met dingen geconfronteerd die niet leuk zijn, worden op het eerste zicht geconfronteerd met de hardheid van hun naasten, hun medemens. Ga niet in oordeel, ook niet naar de dieren. Wees vergevingsgezind en probeer in bepaalde situaties de humor te zien,  probeer meer te relativeren, lach meer, dat zorgt er voor dat je hartje open gaat en je op die manier hogere trillingsfrequenties kan ontvangen. Lieve mensen, deze Aarde gaat naar een hogere trillingsfrequentie vanuit De Bron van Licht. Dit gaat gepaard met tegenkanting van de donkere kant, wat het contrast tussen licht en duisternis heel duidelijk maakt. Wij schijnen onze schijnwerper op de energie van het Licht, op jullie goedheid, op jullie schoonheid, op de mooie kant van wie je bent. Op jullie Zielelicht. Wij oordelen niet. Jij bent ok zoals jij bent, wij accepteren jou zoals jij bent. Ook met jouw onwetendheid, jouw zoeken, jouw frustraties, weet dat geen enkel wezen geboren is zonder de krach van het Licht. Iedereen is onderweg, iedereen is zoekende, en voelt de verandering in zich. Heb vertrouwen dat het veilig is om hier op te vertrouwen. Steeds meer Engelenlichtwezens dalen neer op Aarde, om zich te verbinden met de planeet en met de mensen, ze beschermen ons. Laat je niet meesleuren door negatieve berichtgevingen en destructieve gedachten, pool ze om naar hoop en Licht, naar positieve gedachten. Laat je er niet door beïnvloeden, want soms zijn het gedachten die je oppikt van anderen of van het collectief. Het zijn niet jouw gedachten, laat je er niet door neerhalen en heb vertrouwen. Wij de wezens van het Licht, Maria Magdalena, Godin Isis en Joshua zijn er voor iedereen. We stimuleren de Lichtwerkers om hun Licht nog meer te gaan verspreiden om de mens in zijn geheel te helen en te bevrijden van oude ketenen.  Veel mensen zijn gefocused op 21 december 2020 waar een energetische verschuiving zal plaats vinden ten goede, dat zal vooral merkbaar beginnen worden vanaf 15 januari 2021. Heb vertrouwen. Amen.

Witte Lotus Medium, www.wittelotusmedium.be